Impresum

Q Company Int. GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Německo

Tel.: +49 (0) 4192
Fax: +49(0) 4192
E-Mail: web@qrefinish.com

Rejstříkový soud: Amtsgericht Kiel
Rejstříkové číslo: HRB 18001 KI

Jednatel: Jochen Waldeck

|Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE308387467

Platforma EU komise pro online řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nejsme povinni se účastnit smírčího řízení před rozhodcem.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem těchto stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, šíření a každý způsob využití mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas aktuálního autora, případně tvůrce. Download a kopírování těchto stránek je možné pouze pro osobní potřebu, nikoli pro komerční využití. Pokud obsah na těchto stránkách není vytvořen provozovatelem, je nutné dbát autorských práv třetí strany. Především bude obsah třetích stran jako takový označen. Pokud přesto zjistíte dotčení autorských práv třetí strany, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění dotčení autorských práv bude takový obsah ihned odstraněn.

Nepřebíráme žádnou záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací.

Imprint

Q Company Int. GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Německo

Tel.: +49 (0) 4192
Fax: +49(0) 4192
E-Mail: web@qrefinish.com

Register court: Amtsgericht Kiel
Register number: HRB 18001 KI

Managing Director: Jochen Waldeck

VAT identification number according to § 27a of Value Added Tax Act:DE308387467

Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution: http://ec.europa.eu/consumers/odr

The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an alternative dispute resolution entity.

Copyright

Copyright 2017 Q-Company Int. GmbH. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky, grafiky, videa a další materiály na této webové stránce podléhají autorským právům a dalším právům duševního vlastnictví společnosti Q-Company. Tyto materiály nesmí být reprodukovány, distribuovány, modifikovány nebo převáděny na jiné webové stránky bez výslovného písemného souhlasu Q-Company.