Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

 1. Hatály
 2. A szerződés megkötése
 3. Az elálláshoz való jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási feltételek
 6. A tulajdonjog fenntartása
 7. Garancia
 8. Irányadó jog
 9. Joghatóság helye
 10. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A Q Company Int. GmbH (továbbiakban mint „Eladó”) Általános Szerződési Feltételeinek pontjai minden olyan szerződésre vonatkoznak, amely a vásárló vagy kereskedő (továbbiakban mint „Ügyfél) valamint az Eladó között jön létre az Eladó online üzletében bemutatott bármely termékhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Az Ügyfél saját feltételei is itt kerülnek meghatározásra, hacsak más feltételekről nem született megállapodás.

1.2 Az Eladó nyomtatott katalógusában lévő termékekkel kapcsolatos szerződésekre is ezek az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) vonatkoznak, hacsak a felek másban nem állapodnak meg.

1.3 A jelen ÁSZF alapján fogyasztónak minősül minden természetes személy, aki olyan joghatályos ügyletet köt, amely főként nem kereskedelmi vagy önálló vállalkozói tevékenységhez köthető. A jelen ÁSZF feltételek alapján kereskedőnek tekinthető minden olyan természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely olyan joghatályos ügyletet köt, mely kereskedelmi vagy önálló vállalkozói tevékenységhez kötődik.

1.4 Az ÁSZF értelmében digitális tartalomnak minősül minden adat, amely nem kézzel fogható, hanem digitális formátumban készült el, és amelyről az Eladó gondoskodik, bizonyos használati jogokat biztosítva, melyeket konkrétan meghatároz a jelen ÁSZF.

2) A szerződés megkötése

2.1 Az Eladó online boltjában szereplő termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatoknak, hanem arra szolgálnak, hogy az Ügyfél leadhassa kötelező érvényű ajánlatát.

2.2 Az Ügyfél leadhatja a rendelését az eladó online üzletébe integrált megrendelőlapon keresztül. Amennyiben így tesz, miután a virtuális kosárba helyezte a kiválasztott termékeket és/vagy szolgáltatásokat, végigment a rendelési folyamaton, és jóváhagyta a rendelés véglegesítését, az Ügyfél joghatályos, kötelező érvényű szerződési ajánlatot tesz a kosárban lévő termékekre és/vagy szolgáltatásokra. Az Ügyfél telefonon, faxon, e-mailben, postai úton vagy online szerződési formában is benyújthatja ajánlatát.

2.3 Az Eladó nyomtatott katalógusából történő rendelés esetén az Ügyfél leadhatja rendelését telefonon, faxon, e-mailen vagy postai úton. Ennek érdekében az Ügyfél kitöltheti a megrendelőlapot, amelyet az Eladó nyomtatott katalógusa tartalmaz, és visszaküldheti az Eladónak.

2.4 Az Eladó 5 napon belül elfogadhatja az Ügyfél ajánlatát

 • írásbeli rendelési visszaigazolás átküldésével, írásos formájú rendelési visszaigazolással (fax vagy e-mail); ez esetben a rendelés visszaigazolásának az Ügyfélhez történő megérkezése a döntő, vagy
 • a rendelt termékeknek az Ügyfélhez  történő kiszállításával, ez esetben az áru Ügyfél általi átvétele a döntő, vagy
 • az Ügyfélt felkérésével arra, hogy a rendelés leadása után fizessen.

Amennyiben a fenti alternatívák közül több is fennáll, a szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a fent említett alternatívák egyike először történik. Ha az Eladó a fent említett időtartamon belül nem fogadja el az Ügyfél ajánlatát, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatot elutasítja, ezzel az Ügyfélt a szándéknyilatkozata nem köti a továbbiakban.

2.5 Az Eladó online megrendelőlapján keresztül történő megrendelés esetén a szerződés szövege tárolásra kerül, és az Ügyfél megkapja a rendelkezésre álló Általános Szerződési Feltételekkel együtt szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) a rendelés elküldése után. A szerződés szövege azonban nem elérhető az Eladó weboldalán azután, hogy az Ügyfél leadta a rendelést.

2.6 Az Eladó online megrendelőlapjának az elküldése előtt, mielőtt a rendelés kötelező érvényűvé válik, az Ügyfél gondosan átolvasva a képernyőn lévő információkat, kiszűrheti az esetleges hibákat. A böngésző nagyítási funkciója kinagyítja a képernyőt, ami hatékony módja a hibák jobb felismerésének.

Az elektronikus rendelési folyamat során az Ügyfél egészen addig kijavíthatja a korábban megadott adatokat a billentyűzete és az egér segítségével, amíg a rendelést véglegesítő gombra nem kattint.

2.7 Kizárólag német és angol nyelv áll rendelkezésre a szerződés megkötéséhez.

2.8 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailen és automatizált megrendelési folyamaton keresztül történik. Az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a rendelés feldolgozásához szükséges e-mail cím pontos legyen, hogy az Eladó által küldött e-mailek megérkezzenek hozzá. Az Ügyfél felelőssége, hogy ha SPAM szűrőket használ, annak biztosítása, hogy az Eladó vagy az általa rendeléskezelésre megbízott harmadik személy valamennyi e-mailje kézbesíthető legyen

3) Az elálláshoz való jog

3.1 A Fogyasztóknak elállási joguk van.

3.2 Az elállási jogról szóló részletes információ az Eladó elállási tájékoztatójában található.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az Eladó termékleírásában másképp nincs feltüntetve, a feltüntetett ár a teljes ár, amely tartalmazza a törvényes forgalmi adót. A szállítási költség, ha szükséges, külön feltüntetésre kerül az adott termékleírásban.

4.2 A fizetés az Eladó online boltjában említett módszerek valamelyikével történhet.

4.3 Amennyiben az előzetes fizetésről született megállapodás, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes.

4.4 Ha a szállítás számla elkészülte után történik, a vételi árat a számla kézhezvétele után 14 (tizennégy) napon belül kell kiegyenlíteni, hacsak a felek másban nem állapodnak meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy hitelminősítést végezzen. Negatív elbírálás esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy ezt a fizetési módot elutasítsa.

5) Szállítási feltételek

5.1 Az árukat általában a kiszállítási útvonalon, az Ügyfél által megjelölt szállítási címre szállítják, hacsak másként nem állapodnak meg. A tranzakció feldolgozása során az Eladó megrendelésében feltüntetett szállítási cím meghatározó.

5.2 Amennyiben a kijelölt szállítmányozó cég visszaviszi az árut az Eladónak, mert az Ügyfélnek történő kézbesítés nem lehetséges, az Ügyfél viseli a sikertelen küldés költségeit. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Ügyfél a lemondási jogát megfelelően gyakorolja, ha a kézbesítés nem valósítható meg az Ügyfél hatáskörén kívül eső körülmények miatt, vagy ha ideiglenesen akadályoztatva volt a szolgáltatás igénybe vételétől, kivéve, ha az Eladó ésszerű idővel a szállítás előtt értesítette az Ügyfelet a kiszállításról.

5.3 Ha az áru kiszállítását teherfuvarozó végzi, akkor az árut a kiszállítási címhez legközelebb eső logisztikai átvételi pontra szállítja, kivéve, ha az Eladó online boltjában feltüntetett szállítási adatok másként nem rendelkeznek, vagy eltérő megállapodás nem születik.

5.4 Ha az Ügyfél maga veszi fel az árut, az Eladó e-mailben értesíti az Ügyfelet a felvétel lehetséges időpontjáról. Az e-mail megérkezése után az Ügyfél az Eladóval egyeztetve az Eladó üzlethelyiségében veheti fel az árut. Ebben az esetben a szállítási költség nem kerül felszámolásra.

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előre szállításokat végez, akkor a tulajdonjogot a szállított árukra fenntartja a teljes vételár kifizetéséig.

7) Garancia

7.1 Amennyiben a vásárlás tárgya nem megfelelő, a jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

7.2 Az Ügyfélnek értesítenie kell a Szállítmányozót és az Eladót a nyilvánvaló szállítási károkról. Amennyiben az Ügyfél ennek nem tesz eleget, az nem érinti a szerződésben meghatározott, vagy törvényes kárigényeit.

8) Irányadó jog

A Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók a felek közötti valamennyi hivatalos ügyletben, kizárva az ingó áruk nemzetközi beszerzésére vonatkozó jogszabályokat. A vásárlók esetében ez a jogválasztás csak abban az esetben érvényes, ha a biztosított védelmet nem teszik érvénytelenné a fogyasztó lakhelyén érvényes törvények.

9) Joghatóság helye

Ha az Ügyfél (üzletember, jogi személy vagy különálló jogalany) székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén található, az Eladó üzleti helyszíne az egyetlen joghatósági helyszín az összes, szerződéseshez kapcsolódó jogvitában. Ha az Ügyfél székhelye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül található, akkor az Eladó üzleti helyszíne az egyetlen joghatósági helyszín az e szerződésből eredő minden jogvitára, feltéve, ha a szerződés vagy a szerződés szerinti igények az Ügyfél szakmai vagy kereskedelmi tevékenységeihez köthetőek. Mindazonáltal a fent említett esetekre vonatkozóan az Eladó jogosult az Ügyfél székhelyéért felelős bírósághoz fordulni.

10) Alternatív vitarendezés

10.1  Az EU Bizottság honlapján a következő link található az ODR platformhoz: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ez a platform szolgál a fogyasztók és a kereskedők közötti online értékesítési és szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták peren kívüli rendezésének a kezdeményezésére.

10.2 Az Eladó nem kötelezhető és nem is kész arra, hogy egy alternatív vitarendezési szervezet előtt vegyen részt vitarendezési eljárásban.

General Terms and Conditions

Table of Contents

 1. Scope of Application
 2. Conclusion of the Contract
 3. Right to Cancel
 4. Prices and Payment Conditions
 5. Shipment and Delivery Conditions
 6. Reservation of Proprietary Rights
 7. Warranty
 8. Applicable Law
 9. Place of Jurisdiction
 10. Alternative dispute resolution

1) Scope of Application

1.1 These General Terms and Conditions of the company Q Company Int. GmbH (hereinafter referred to as „Seller”) shall apply to all contracts concluded between a consumer or a trader (hereinafter referred to as „Client”) and the Seller relating to all goods and/or services presented in the Seller’s online shop. The inclusion of the Client’s own conditions is herewith objected to, unless other terms have been stipulated.

1.2 These Terms and Conditions regarding contracts for the supply of goods presented by the Seller in its print catalogue apply accordingly, unless expressly otherwise agreed.

1.3 A consumer pursuant to these Terms and Conditions is any natural person concluding a legal transaction for a purpose attributed neither to a mainly commercial nor a self-employed occupational activity. A trader pursuant to these Terms and Conditions is any natural or legal person or partnership with legal capacity acting in the performance of a commercial or self-employed occupational activity when concluding a legal transaction.

1.4 Digital content in the sense of these General Terms and Conditions are all data not on a tangible medium which are produced in digital form and are supplied by the Seller by granting certain usage rights precisely defined in these General Terms and Conditions.

2) Conclusion of the Contract

2.1 The product descriptions in the Seller’s online shop do not constitute binding offers on the part of the Seller, but merely serve the purpose of submitting a binding offer by the Client.

2.2 The Client may submit the offer via the online order form integrated into the Seller’s online shop. In doing so, after having placed the selected goods and/or services in the virtual basket and passed through the ordering process, and by clicking the button finalizing the order process, the Client submits a legally binding offer of contract with regard to the goods and/or services contained in the shopping cart. The Client may also submit his offer to the Seller by telephone, fax, e-mail, postal service or per online contact form.

2.3 In case of ordering goods presented in the Seller’s print catalogue, the Client may submit his offer by telephone, fax, e-mail or postal service. For this purpose, the Client may fill in the order form attached to the Seller’s print catalogue and return it to the Seller.

2.4 The Seller may accept the Client’s offer within five days,

 • by transferring a written order confirmation or an order conformation in written form (fax or e-mail); insofar receipt of order confirmation by the Client is decisive, or
 • by delivering ordered goods to the Client; insofar receipt of goods by the customer is decisive, or
 • by requesting the Client to pay after he placed his order.

Provided that several of the aforementioned alternatives apply, the contract shall be concluded at the time when one of the aforementioned alternatives firstly occurs. Should the Seller not accept the Client’s offer within the aforementioned period of time, this shall be deemed as rejecting the offer with the effect that the Client is no longer bound by his statement of intent.

2.5 In case of an order via the Seller’s online order form, the text of the contract is stored and sent to the Client in text form (e.g. e-mail, fax or letter) after the posting of his order in addition to the available General Terms and Conditions. However, the text of the contract can no longer be retrieved via the Seller’s website, after the Client has submitted his order.

2.6 Prior to submitting a binding order via the Seller’s online order form, the Client may recognize input errors by reading attentively the information displayed on the screen. The enlargement function of the browser to enlarge the display on the screen may be an effective method for better recognizing input errors.
The Client can correct all the data entered via the usual keyboard and mouse function during the electronic ordering process, until he clicks the button finalizing the ordering process.

2.7 The German and the English language are exclusively available for the conclusion of the contract.

2.8 Order processing and contacting usually takes place via e-mail and automated order processing. It is the Client’s responsibility to ensure that the e-mail address he provides for the order processing is accurate so that e-mails sent by the Seller can be received at this address. Particularly, it is the Client`s responsibility, if SPAM filters are used, to ensure that all e-mails sent by the Seller or by third parties commissioned by the Seller with the order processing can be delivered.

3) Right to Cancel

3.1 Consumers are entitled to the right to cancel.

3.2 Detailed informations about the right to cancel are provided in the Seller’s instruction on cancellation.

4) Prices and Payment Conditions

4.1 Unless otherwise stated in the Seller’s product description, prices indicated are total prices including the statutory sales tax. Delivery costs, where appropriate, will be indicated separately in the respective product description

4.2 Payment can be made using one of the methods mentioned in the Seller’s online shop.

4.3 If prepayment has been agreed upon, payment shall be due immediately upon conclusion of the contract

4.4 In case of the payment method delivery on invoice, the purchase price is to be paid within 14 (fourteen) days from the receipt of the invoice, unless otherwise agreed. The Seller reserves the right to conduct a credit assessment in the case of the payment method delivery on invoice. He may refuse this payment method in case of a negative outcome of the credit assessment.

5) Shipment and Delivery Conditions

5.1 Goods are generally delivered on dispatch route and to the delivery address indicated by the Client, unless agreed otherwise. During the processing of the transaction, the delivery address indicated in the Seller’s order processing is decisive.

5.2 Should the assigned transport company return the goods to the Seller, because delivery to the Client was not possible, the Client bears the costs for the unsuccessful dispatch. This shall not apply, if the Client exercises his right to cancel effectively, if the delivery cannot be made due to circumstances beyond the Client’s control or if he has been temporarily impeded to receive the offered service, unless the Seller has notified the Client about the service for a reasonable time in advance.

5.3 If goods are delivered by freight carrier, the goods shall be delivered free curb that is to say to the public curb stones which are closest to the delivery address, unless otherwise stipulated in the shipping information displayed in the Seller’s online shop or unless otherwise agreed.

5.4 Should the Client collect the goods himself, the Seller informs the Client by e-mail that the goods are available for collection. After receiving the e-mail, the Client may collect the goods in consultation with the Seller at the Seller’s place of business. In this case shipment costs will not be charged.

6) Reservation of Proprietary Rights

If the Seller provides advance deliveries, he retains title of ownership to the delivered goods, until the purchase price owed has been paid in full.

7) Warranty

7.1 Should the object of purchase be deficient, statutory provisions shall apply.

7.2 The Client is asked to notify any obvious transport damages to the forwarding agent and to inform the Seller accordingly. Should the Client fail to comply therewith, this shall not affect his statutory or contractual claims for defects.

8) Applicable Law

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For consumers, this choice of law only applies to the extent that the granted protection is not withdrawn by mandatory provisions of the law of the country, in which the consumer has his habitual residence.

9) Place of Jurisdiction

If the Client is a businessman, a legal entity of public law or a separate estate under public law with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract.. If the Client is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned cases the Seller is entitled to call the court responsible for the seat of the Client.

10) Alternative dispute resolution

10.1 The EU Commission provides on its website the following link to the ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

This platform shall be a point of entry for out-of-court resolutions of disputes arising from online sales and service contracts concluded between consumers and traders.

10.2 The Seller is neither obliged nor prepared to attend a dispute settlement procedure before an alternative dispute resolution entity.