Termeni și Condiții Generale

Cuprins

 1. Domeniul de aplicare
 2. Încheierea contractului
 3. Dreptul de a anula
 4. Prețurile și condițiile de plată
 5. Condiții de expediere si livrare
 6. Rezervarea drepturilor de proprietate
 7. Garanție
 8. Legea aplicabilă
 9. Locul jurisdicției
 10. Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești Termenii și Condițiile generale ale Companiei Q Company Int. GmbH ( denumită și „vânzător”) se vor aplica tuturor contractelor încheiate între un consumator sau comerciant (denumit și „client”) și vânzătorul cu privire la orice bun și/sau serviciu prezentate în magazinul online al vânzătorului. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contestată cu excepția cazului în care se prevede altfel.

1.2 Acești Termeni și condiții pentru furnizarea de bunuri de către Vânzător în catalogul său tipărit se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.3 Un consumator în conformitate cu acești Termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală într-un scop care nu este atribuită nici unei activități profesionale în principal comerciale sau independente. Un comerciant în conformitate cu acești Termeni și condiții este orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat cu capacitate juridică care acționează în exercitarea unei activități profesionale comerciale sau independente atunci când încheie o tranzacție legală.

1.4 Conținut digital în sensul acestor Termeni și Condiții generale sunt toate datele care nu sunt pe un mediu tangibil, care sunt produse sub formă digitală și sunt furnizate de către Vânzător prin acordarea unor drepturi de utilizare precise definite în acești Termeni și condiții generale.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile produselor din magazinul online al Vânzătorului nu constituie oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci doar servească numai în scopul de a depune o ofertă fermă de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comanda online integrat în magazinul online al Vânzatorului. În acest sens, după ce a plasat bunurile și / sau serviciile selectate în coșul virtual și a trecut prin procesul de comanda, făcând click pe butonul finalizarea procesului de comandă, clientul depune o cerere cu forță juridică obligatorie a contractului în ceea ce privește bunurile și /sau serviciile incluse în coșul de cumpărături. Clientul poate de asemenea să-și trimită cererea vânzătorului prin telefon, fax, e-mail, poștă sau prin intermediul formularului de contact online.

2.3 În cazul comenzii mărfurilor prezentate în catalogul tipărit al vânzătorului, clientul poate trimite oferta prin telefon, fax, poștă electronică sau prin poștă. În acest scop, clientul poate completa formularul de comandă atașat la catalogul tipărit al vânzătorului și îl poate returna vânzătorului.

2.4 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,

 • prin transferarea unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în scris (fax sau e-mail); în acest sens, primirea confirmării comenzii de către client este decisivă sau
 • prin livrarea bunurilor comandate clientului; dovada primirii bunurilor de către client este decisivă;
 • solicitând clientului să plătească după ce a plasat comanda.

În cazul în care se aplică mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare în primul rând. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta Clientului în perioada menționată anterior, aceasta va fi considerată respingere a ofertei, astfel încât Clientul nu mai este obligat prin declarația de intenție.

2.5 În cazul unei comenzi prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului este stocat și trimis Clientului în formă text (de exemplu, prin e-mail, fax sau scrisoare) după publicarea comenzii, în plus față de Termenii Generali disponibili și condiții. Cu toate acestea, textul contractului nu mai poate fi recuperat prin intermediul site-ului web al vânzătorului, după ce clientul a trimis comanda.

2.6 Înainte de a trimite o comandă obligatorie prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, Clientul poate recunoaște erorile de introducere prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Funcția de extindere a browserului pentru a mări afișajul pe ecran poate fi o metodă eficientă pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere.
Clientul poate corecta toate datele introduse prin tastatură și click-ul mouse-lui în timpul procesului de comandare electronică, până când face click pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.7 Pentru încheierea contractului sunt disponibile exclusiv texte în limba germană și limba engleză.

2.8 Prelucrarea comenzilor și contactarea au loc de obicei prin e-mail sau prin procesarea automată a comenzilor. Este responsabilitatea Clientului să se asigure că adresa de e-mail pe care o furnizează pentru procesarea comenzilor este exactă, astfel încât e-mailurile trimise de către Vanzator să poată fi primite la această adresă. În mod special, este responsabilitatea Clientului, dacă se utilizează filtre SPAM, să se asigure că toate e-mailurile trimise de Vânzător sau de terțe persoane comisionate de către Vânzător pentru procesarea comenzilor pot fi livrate.

3) Dreptul de a anula

3.1 Consumatorii au dreptul la anulare.

3.2 Informații detaliate despre dreptul de anulare sunt furnizate în instrucțiunile vânzătorului privind anularea.

4) Prețuri și Condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețurile totale, inclusiv impozitul legal pe vânzări. Costurile de livrare, după caz, vor fi indicate separat în descrierea produsului respectiv

4.2 Plata poate fi efectuată utilizând una din metodele prezentate în magazinul online al vânzătorului.

4.3 În cazul în care s-a convenit plata anticipată, plata este datorată imediat după încheierea contractului.

4.4 În cazul metodei de plată la livrarea facturii, prețul de cumpărare va fi plătit în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, dacă nu se convine altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o evaluare a creditului în cazul livrării metodei de plată pe factură. El poate refuza această metodă de plată în cazul unui rezultat negativ al evaluării creditului.

5) Expediere și Condiții de livrare

5.1 Bunurile sunt în general livrate pe ruta de expediere și la adresa de livrare indicată de Client, cu excepția cazului în care se convine altfel. În timpul procesării tranzacției, adresa de livrare indicată în procesarea comenzii de către Vânzător este decisivă.

5.2 În cazul în care compania de transport desemnată returnează bunurile către Vânzător, deoarece livrarea către Client nu a fost posibilă, Clientul suportă cheltuielile pentru expedierea nereușită. Aceasta nu se aplică în cazul în care Clientul își exercită dreptul de anulare efectivă, dacă livrarea nu poate fi efectuată din circumstanțe care depășesc controlul Clientului sau dacă a fost temporar împiedicat să primească serviciul oferit, cu excepția cazului în care Vânzătorul a notificat Clientul despre livrare cu un timp rezonabil în avans.

5.3 În cazul în care mărfurile sunt livrate de transportatorul de mărfuri, mărfurile vor fi livrate la bordură, adică pe bordura publică ce se află cel mai aproape de adresa de livrare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în informațiile de expediere afișate în magazinul online al vânzătorului sau dacă nu se convine altfel.

5.4 În cazul în care clientul colectează bunurile personal, Vânzătorul informează Clientul prin e-mail că bunurile sunt disponibile pentru colectare. După primirea mesajului de poștă electronică, Clientul poate colecta mărfurile în consultare cu Vânzătorul la locul de desfășurare a activității Vânzătorului. În acest caz, costurile de expediere nu vor fi percepute.

6) Rezervarea drepturilor de proprietate

În cazul în care vânzătorul livrează în avans, el păstrează titlul de proprietate asupra bunurilor livrate, până când prețul de achiziție datorat a fost plătit integral.

7) Garanție

7.1 În cazul în care obiectul achiziționat are deficiențe, se aplică dispozițiile legale.

7.2 Clientului i se solicită să notifice agentului de expediere orice daune evidente de transport și să informeze Vânzătorul în consecință. În cazul în care Clientul nu le respectă, acest lucru nu afectează pretențiile sale legale sau contractuale privind defectele.

8) Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor relațiilor juridice dintre părți, cu excluderea legilor care reglementează achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere de lege se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

9) Locul jurisdicției

În cazul în care Clientul este un om de afaceri, o persoană juridică de drept public sau o proprietate separată de drept public cu sediul pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de desfășurare a activității Vânzătorului este singurul loc de competență pentru toate litigiile juridice apărute din prezentul contract. În cazul în care Clientul își are domiciliul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul vânzătorului este singurul loc de competență pentru toate litigiile legale care decurg din prezentul contract, cu condiția ca contractul sau revendicările din contract să fie alocate activităților profesionale sau comerciale ale Clientului. În orice caz, însă, în ceea ce privește cazurile menționate mai sus, vânzătorul are dreptul să apeleze la instanța competentă pentru sediul clientului.

10) Soluționarea alternativă a litigiilor

10.1 Comisia Europeană furnizează pe site-ul său internet următorul link către platforma SOL: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Această platformă reprezintă un punct de intrare pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele on-line de vânzare și de servicii încheiate între consumatori și comercianți.

10.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu este pregătit să participe la procedura de soluționare a litigiilor în fața unei entități alternative de soluționare a litigiului.

Termeni și Condiții Generale

Cuprins

 1. Domeniul de aplicare
 2. Încheierea contractului
 3. Dreptul de a anula
 4. Prețurile și condițiile de plată
 5. Condiții de expediere si livrare
 6. Rezervarea drepturilor de proprietate
 7. Garanție
 8. Legea aplicabilă
 9. Locul jurisdicției
 10. Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești Termenii și Condițiile generale ale Companiei Q Company Int. GmbH ( denumită și „vânzător”) se vor aplica tuturor contractelor încheiate între un consumator sau comerciant (denumit și „client”) și vânzătorul cu privire la orice bun și/sau serviciu prezentate în magazinul online al vânzătorului. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contestată cu excepția cazului în care se prevede altfel.

1.2 Acești Termeni și condiții pentru furnizarea de bunuri de către Vânzător în catalogul său tipărit se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.3 Un consumator în conformitate cu acești Termeni și condiții este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală într-un scop care nu este atribuită nici unei activități profesionale în principal comerciale sau independente. Un comerciant în conformitate cu acești Termeni și condiții este orice persoană fizică sau juridică sau parteneriat cu capacitate juridică care acționează în exercitarea unei activități profesionale comerciale sau independente atunci când încheie o tranzacție legală.

1.4 Conținut digital în sensul acestor Termeni și Condiții generale sunt toate datele care nu sunt pe un mediu tangibil, care sunt produse sub formă digitală și sunt furnizate de către Vânzător prin acordarea unor drepturi de utilizare precise definite în acești Termeni și condiții generale.

2) Încheierea contractului

2.1 Descrierile produselor din magazinul online al Vânzătorului nu constituie oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci doar servească numai în scopul de a depune o ofertă fermă de către client.

2.2 Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comanda online integrat în magazinul online al Vânzatorului. În acest sens, după ce a plasat bunurile și / sau serviciile selectate în coșul virtual și a trecut prin procesul de comanda, făcând click pe butonul finalizarea procesului de comandă, clientul depune o cerere cu forță juridică obligatorie a contractului în ceea ce privește bunurile și /sau serviciile incluse în coșul de cumpărături. Clientul poate de asemenea să-și trimită cererea vânzătorului prin telefon, fax, e-mail, poștă sau prin intermediul formularului de contact online.

2.3 În cazul comenzii mărfurilor prezentate în catalogul tipărit al vânzătorului, clientul poate trimite oferta prin telefon, fax, poștă electronică sau prin poștă. În acest scop, clientul poate completa formularul de comandă atașat la catalogul tipărit al vânzătorului și îl poate returna vânzătorului.

2.4 Vânzătorul poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,

 • prin transferarea unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii în scris (fax sau e-mail); în acest sens, primirea confirmării comenzii de către client este decisivă sau
 • prin livrarea bunurilor comandate clientului; dovada primirii bunurilor de către client este decisivă;
 • solicitând clientului să plătească după ce a plasat comanda.

În cazul în care se aplică mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie în momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare în primul rând. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta Clientului în perioada menționată anterior, aceasta va fi considerată respingere a ofertei, astfel încât Clientul nu mai este obligat prin declarația de intenție.

2.5 În cazul unei comenzi prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, textul contractului este stocat și trimis Clientului în formă text (de exemplu, prin e-mail, fax sau scrisoare) după publicarea comenzii, în plus față de Termenii Generali disponibili și condiții. Cu toate acestea, textul contractului nu mai poate fi recuperat prin intermediul site-ului web al vânzătorului, după ce clientul a trimis comanda.

2.6 Înainte de a trimite o comandă obligatorie prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, Clientul poate recunoaște erorile de introducere prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Funcția de extindere a browserului pentru a mări afișajul pe ecran poate fi o metodă eficientă pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere.
Clientul poate corecta toate datele introduse prin tastatură și click-ul mouse-lui în timpul procesului de comandare electronică, până când face click pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.7 Pentru încheierea contractului sunt disponibile exclusiv texte în limba germană și limba engleză.

2.8 Prelucrarea comenzilor și contactarea au loc de obicei prin e-mail sau prin procesarea automată a comenzilor. Este responsabilitatea Clientului să se asigure că adresa de e-mail pe care o furnizează pentru procesarea comenzilor este exactă, astfel încât e-mailurile trimise de către Vanzator să poată fi primite la această adresă. În mod special, este responsabilitatea Clientului, dacă se utilizează filtre SPAM, să se asigure că toate e-mailurile trimise de Vânzător sau de terțe persoane comisionate de către Vânzător pentru procesarea comenzilor pot fi livrate.

3) Dreptul de a anula

3.1 Consumatorii au dreptul la anulare.

3.2 Informații detaliate despre dreptul de anulare sunt furnizate în instrucțiunile vânzătorului privind anularea.

4) Prețuri și Condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețurile totale, inclusiv impozitul legal pe vânzări. Costurile de livrare, după caz, vor fi indicate separat în descrierea produsului respectiv

4.2 Plata poate fi efectuată utilizând una din metodele prezentate în magazinul online al vânzătorului.

4.3 În cazul în care s-a convenit plata anticipată, plata este datorată imediat după încheierea contractului.

4.4 În cazul metodei de plată la livrarea facturii, prețul de cumpărare va fi plătit în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, dacă nu se convine altfel. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua o evaluare a creditului în cazul livrării metodei de plată pe factură. El poate refuza această metodă de plată în cazul unui rezultat negativ al evaluării creditului.

5) Expediere și Condiții de livrare

5.1 Bunurile sunt în general livrate pe ruta de expediere și la adresa de livrare indicată de Client, cu excepția cazului în care se convine altfel. În timpul procesării tranzacției, adresa de livrare indicată în procesarea comenzii de către Vânzător este decisivă.

5.2 În cazul în care compania de transport desemnată returnează bunurile către Vânzător, deoarece livrarea către Client nu a fost posibilă, Clientul suportă cheltuielile pentru expedierea nereușită. Aceasta nu se aplică în cazul în care Clientul își exercită dreptul de anulare efectivă, dacă livrarea nu poate fi efectuată din circumstanțe care depășesc controlul Clientului sau dacă a fost temporar împiedicat să primească serviciul oferit, cu excepția cazului în care Vânzătorul a notificat Clientul despre livrare cu un timp rezonabil în avans.

5.3 În cazul în care mărfurile sunt livrate de transportatorul de mărfuri, mărfurile vor fi livrate la bordură, adică pe bordura publică ce se află cel mai aproape de adresa de livrare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în informațiile de expediere afișate în magazinul online al vânzătorului sau dacă nu se convine altfel.

5.4 În cazul în care clientul colectează bunurile personal, Vânzătorul informează Clientul prin e-mail că bunurile sunt disponibile pentru colectare. După primirea mesajului de poștă electronică, Clientul poate colecta mărfurile în consultare cu Vânzătorul la locul de desfășurare a activității Vânzătorului. În acest caz, costurile de expediere nu vor fi percepute.

6) Rezervarea drepturilor de proprietate

În cazul în care vânzătorul livrează în avans, el păstrează titlul de proprietate asupra bunurilor livrate, până când prețul de achiziție datorat a fost plătit integral.

7) Garanție

7.1 În cazul în care obiectul achiziționat are deficiențe, se aplică dispozițiile legale.

7.2 Clientului i se solicită să notifice agentului de expediere orice daune evidente de transport și să informeze Vânzătorul în consecință. În cazul în care Clientul nu le respectă, acest lucru nu afectează pretențiile sale legale sau contractuale privind defectele.

8) Legea aplicabilă

Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor relațiilor juridice dintre părți, cu excluderea legilor care reglementează achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere de lege se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile obligatorii ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

9) Locul jurisdicției

În cazul în care Clientul este un om de afaceri, o persoană juridică de drept public sau o proprietate separată de drept public cu sediul pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul de desfășurare a activității Vânzătorului este singurul loc de competență pentru toate litigiile juridice apărute din prezentul contract. În cazul în care Clientul își are domiciliul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul vânzătorului este singurul loc de competență pentru toate litigiile legale care decurg din prezentul contract, cu condiția ca contractul sau revendicările din contract să fie alocate activităților profesionale sau comerciale ale Clientului. În orice caz, însă, în ceea ce privește cazurile menționate mai sus, vânzătorul are dreptul să apeleze la instanța competentă pentru sediul clientului.

10) Soluționarea alternativă a litigiilor

10.1 Comisia Europeană furnizează pe site-ul său internet următorul link către platforma SOL: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Această platformă reprezintă un punct de intrare pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele on-line de vânzare și de servicii încheiate între consumatori și comercianți.

10.2 Vânzătorul nu este obligat și nici nu este pregătit să participe la procedura de soluționare a litigiilor în fața unei entități alternative de soluționare a litigiului.